Trồng rau

Trẻ được hướng dẫn cách trồng rau, chăm sóc và thu hoạch. Hoạt động này giúp trẻ hiểu về sự sống, biết cách quan sát và chăm sóc cây trồng, đồng thời rèn luyện sự kiên nhẫn và trách nhiệm.

All in one
Liên hệ