Học vẽ

Trẻ được giáo viên hướng dẫn cách vẽ, tô màu các hình vẽ đơn giản. Hoạt động này giúp trẻ phát triển khả năng tư duy sáng tạo, mắt tay và sự kiên nhẫn.

All in one
Liên hệ