Bơi lội

Trẻ được dạy bơi lội bởi các huấn luyện viên có chuyên môn. Hoạt động này giúp trẻ rèn luyện thể chất, củng cố sự tự tin, rèn luyện kỹ năng độc lập.

All in one
Liên hệ