Trò chơi ngoài trời

Trẻ được tham gia các trò chơi ngoài trời như đua xe đạp, chơi bóng, nhảy dây, trèo leo trên giàn leo và các hoạt động khác. Hoạt động này giúp trẻ phát triển thể chất, rèn luyện kỹ năng xã hội và sự phối hợp.

All in one
Liên hệ